Φεβρουαρίου 4th, 2013

Η Αλλαγή

Share on FacebookPin on PinterestShare on Google+Share on StumbleUponShare on LinkedInTweet about this on TwitterEmail this to someone

Στην αρχή, είχα αυτοπεποίθηση. «Θα πετύχω αυτά που επιθυμώ πραγματικά στη ζωή μου», έλεγα. Μετά ήρθε η απομυθοποίηση: πέτυχα πράγματι κάποιους στόχους, μόνο για…