Νοεμβρίου 5th, 2013

Τρίτη, η Τρομερή

Share on FacebookPin on PinterestShare on Google+Share on StumbleUponShare on LinkedInTweet about this on TwitterEmail this to someone

Ξεκινάς το πρωί με το  χαμόγελο, σα διαφήμιση απορρυπαντικού κι η ώρα έντεκα είσαι σα το σφουγγαρόπανο της ίδιας διαφήμισης: τόσο ταλαιπωρημένη από το…