Φεβρουαρίου 11th, 2014

Back to Black!!

Share on FacebookPin on PinterestShare on Google+Share on StumbleUponShare on LinkedInTweet about this on TwitterEmail this to someone

Ας ξεκινήσουμε την εβδομάδα μας με μια αρκετά εκκεντρική και αμφιλεγόμενη επιλογή..!! Μαύρο lipstick! Για να αποφύγουμε την υπερβολή κρατάμε όλο το υπόλοιπο πρόσωπο…