Μαρτίου 4th, 2014

Add some colour!!!

Share on FacebookPin on PinterestShare on Google+Share on StumbleUponShare on LinkedInTweet about this on TwitterEmail this to someone

Είναι αποδεδειγμένο ότι τα έντονα και ζωηρά χρώματα δρουν θετικά στην ψυχολογία μας, έτσι λοιπόν για αυτές τις γκρίζες, μουντές και καταθλιπτικές μέρες μπορούμε…