Απριλίου 5th, 2014

Καλημέρα Σάββατο

Share on FacebookPin on PinterestShare on Google+Share on StumbleUponShare on LinkedInTweet about this on TwitterEmail this to someone

Αν το πιστεύω; Όχι. Αντιθέτως. Το χλευάζω. Υπάρχουν σαφώς σοβαρότερα προβλήματα στη ζωή. Αλίμονο όμως αν η αλήθεια μας εμποδίζει από το να γελάμε!…