Μαΐου 10th, 2014

Χρόνια πολλά (νέα) μαμά!

Share on FacebookPin on PinterestShare on Google+Share on StumbleUponShare on LinkedInTweet about this on TwitterEmail this to someone

Οδηγίες προς ναυτιλλομένους ή καλύτερα προς ασχέτους!   Αυτά λοιπόν κυκλοφορούν σοβαρά, δεν είναι αστεία όπως τα παρουσιάζουμε εδώ. Αν δεν κάνω λάθος ξεκίνησαν…