Ιανουαρίου 24th, 2015

empasa

Crete of the week

Share on FacebookPin on PinterestShare on Google+Share on StumbleUponShare on LinkedInTweet about this on TwitterEmail this to someone

Αγαπάμε Κρήτη για πολλούς λόγους και κυρίως επειδή οι άνθρωποι της είναι έξω καρδιά. Ακόμα και στις ανακοινώσεις, προειδοποιήσεις,πινακίδες ,αν είπες ότι τα έχεις…