Ιανουαρίου 26th, 2015

Καφές πρώτα, παρακαλώ!

Share on FacebookPin on PinterestShare on Google+Share on StumbleUponShare on LinkedInTweet about this on TwitterEmail this to someone

Η Δευτέρα των εκκινήσεων, του πρωινού ξυπνήματος, της εργάσιμης εβδομάδας και μιας σειράς πραγμάτων που τα ενήλικα πλάσματα τείνουμε να μη συμπαθούμε ιδιαίτερα. Επομένως,…