Φεβρουαρίου 7th, 2015

14dbddbb-c89e-4183-8477-726852da7981

Multitasking

Share on FacebookPin on PinterestShare on Google+Share on StumbleUponShare on LinkedInTweet about this on TwitterEmail this to someone

Multitasking λέει το λεξικό είναι η ταυτόχρονη εκτέλεση πολλών εργασιών. Θεωρείται πολύ μεγάλο προσόν όταν αυτός που το κάνει, το καταφέρνει κιόλας! Όταν είναι…