Απριλίου 19th, 2018

Black Pumas- Black Moon Rising

Black Pumas- Black Moon Rising

Share on FacebookPin on PinterestShare on Google+Share on StumbleUponShare on LinkedInTweet about this on TwitterEmail this to someone

Περιγράφουν τον ήχο τους και τη δουλειά τους ως beat-heavy psychedelic soul project– κι αυτό ήταν αρκετό για να ανοίξω καλά καλά τα αυτιά…

Epirus Quartet-Transatlantic- Fried Feta

Epirus Quartet-Transatlantic- Fried Feta

Share on FacebookPin on PinterestShare on Google+Share on StumbleUponShare on LinkedInTweet about this on TwitterEmail this to someone

Η παραγωγή δεν είναι καινούρια, το συγκρότημα δεν είναι ελληνικό, ο ήχος δεν είναι απομίμηση- Το κομμάτι, όμως, φέρνει το καλοκαίρι πριν εκείνο έρθει….