Οκτωβρίου 25th, 2018

language learning

Βελτίωση της Διδασκαλίας και της Εκμάθησης Γλωσσών στην ΕΕ.

Share on FacebookPin on PinterestShare on Google+Share on StumbleUponShare on LinkedInTweet about this on TwitterEmail this to someone

Οι γλωσσικές ικανότητες βρίσκονται στο επίκεντρο του φιλόδοξου οράματος για τη δημιουργία ενός ευρωπαϊκού χώρου εκπαίδευσης. Η ικανότητα να μιλάτε ξένες γλώσσες δεν είναι…