Μαΐου 13th, 2020

Locked And Loaded- Tony Allen.

Locked And Loaded- Tony Allen.

Share on FacebookPin on PinterestShare on Google+Share on StumbleUponShare on LinkedInTweet about this on TwitterEmail this to someone

Είναι αδύνατον να διαλέξω ένα κομμάτι του Tony Allen. Υποχρεωτικά, θα βρω κι ένα δεύτερο και η αλήθεια είναι κι ένα τρίτο και μάλλον…

Dj Booker – Future Past

Dj Booker – Future Past

Share on FacebookPin on PinterestShare on Google+Share on StumbleUponShare on LinkedInTweet about this on TwitterEmail this to someone

Dj Booker αγαπάμε και δηλώνουμε φανζ αν όχι και γκρούπιζ. Ένας μουσικός με @@ κι όχι ένας @@ μουσικός, με πορεία 20 χρόνων στο…