Βιβλία

ARAB_JAZZ 2

Arab Jazz, Karim Miske’

Share on FacebookPin on PinterestShare on Google+Share on StumbleUponShare on LinkedInTweet about this on TwitterEmail this to someone

Αν η νύχτα είχε καρδιά, τέτοια ώρα θα χτυπούσε… Αγαπώ τον συνδυασμό λέξεων και εννοιών, όταν αυτές παίζουν με τις αισθήσεις. Ένα τέτοιο παιχνίδι…