μουσική

Καλημέρα Παρασκευή

Share on FacebookPin on PinterestShare on Google+Share on StumbleUponShare on LinkedInTweet about this on TwitterEmail this to someone

Η τελευταία ημέρα της εβδομάδας είναι εδώ και πρόκειται για ένα δύσκολο τέλος για πολλούς. Οι μαθητές, οι καθηγητές και οι γονείς ζορίζονται γιατί…