Ιανουαρίου 1st, 2014

Ζω(ντανή)…

… τέτοια ώρα όπως πριν τη Δάφνη. Μόνη. Ανεξάρτητα από το τι μέρα είναι. Κι όταν είμαι μόνη σκέφτομαι από πανέξυπνα πράγματα μέχρι πανηλίθια….