Πανελλήνιος Διαγωνισμός Δημιουργικής Γραφής με Θέμα: «Κολλημένος στο Διαδίκτυο; Ποτέ!!!»

Μέχρι τις 31 Μαρτίου τρέχει ο πανελλήνιος διαγωνισμός που διοργανώνει το Μουσείο Επιστημών και Τεχνολογίας (ΜΕΤ) του Πανεπιστημίου Πατρών,σε συνεργασία με τα τμήματα Αγωγής Υγείας Πρωτοβάθμιας  και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αχαΐας και με την υποστήριξη του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων   προκηρύσσει   Πανελλήνιο Διαγωνισμό Δημιουργικής Γραφής με το εξαιρετικά επίκαιρο θέμα:

«Κολλημένος στο Διαδίκτυο; Ποτέ!!!»

εθισμός στο διαδίκτυο

Τα έργα μπορούν να πραγματεύονται θέματα όπως:

 • Τα αίτια του εθισμού στη χρήση του Διαδικτύου, κινητών τηλεφώνων, είτε άλλων ψηφιακών τεχνολογιών, όπως οι ψυχολογικές ανάγκες του ατόμου, η δυνατότητά του να δημιουργήσει μια ιδανική κατάσταση του εαυτού του αποκρύπτοντας πλευρές του εαυτού του, η έλλειψη άμεσων συνεπειών των πράξεων κλπ.
 • Τους παράγοντες που οδηγούν στον εθισμό στο διαδίκτυο, όπως άγχος, ιδιαιτερότητες της προσωπικότητας, υπερκινητικότητα, φοβία κλπ.
 • Τα συμπτώματα που προκαλεί ο εθισμός στο Διαδίκτυο, όπως έμμονη σκέψη και όνειρα για το διαδίκτυο, άγχος, εκούσια ή ακούσια κίνηση δακτυλογράφησης, κατανάλωση υπερβολικού χρόνου και χρήματος σε δραστηριότητες σχετικές με το διαδίκτυο, αντικοινωνική συμπεριφορά, μειωμένη επίδοση στο σχολείο κλπ.
 • Τα όρια ανάμεσα στον εθισμό στο διαδίκτυο και την ενθουσιώδη χρήση του.
 • Η πρόληψη και αντιμετώπιση του διαδικτυακού εθισμού.

 

Στόχος του Διαγωνισμού είναι να συμβάλει στην πρόληψη του Εθισμού στο Διαδίκτυο, θέτοντας τη δημιουργική γραφή στην υπηρεσία της ευαισθητοποίησης των μαθητών. Το υλικό που θα συγκεντρωθεί μπορεί να αποτελέσει μια σημαντική εκπαιδευτική συλλογή για τον διαδικτυακό εθισμό και να χρησιμοποιηθεί για εκπαιδευτικούς σκοπούς.

ηλικίες εθισμός ιντερνετ παιδιά

Όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής στο Διαγωνισμό

Η Επιτροπή διοργάνωσης του Διαγωνισμού αποτελείται από τους:

 Πρόεδρο, Ευάγγελο Βιτωράτο, καθηγητή ΠΠ, Διευθυντή ΜΕΤ ΠΠ

 Μέλη: Πηνελόπη Θεολόγη-Γκούτη, Υπεύθυνη ΜΕΤ ΠΠ

Άρτεμη Παπακωνσταντινοπούλου, Υπεύθυνη Αγωγής Υγείας Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Αχαϊας,

Ιωάννα Θωμοπούλου, Υπεύθυνη Αγωγής Υγείας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αχαϊας.

παιδιά διαδίκτυο

 1. Στο διαγωνισμό μπορούν να λάβουν μέρος μαθητικές ομάδες Πρωτοβάθμιας (Δημοτικού) και Δευτεροβάθμιας (Γυμνάσιο-Λύκειο) Εκπαίδευσης. Στο διαγωνισμό δενγίνονται δεκτές ατομικές συμμετοχές. Δεν υπάρχει περιορισμός στον αριθμό των ομάδων με τις οποίες μπορεί να λάβει μέρος ένα σχολείο.
 2. Η συμμετοχή στο διαγωνισμό δεν έχει καμμία οικονομική επιβάρυνση για τους μαθητές ή το σχολείο.
 3. Το Μουσείο Επιστημών και Τεχνολογίας αναλαμβάνει τη διαδικασία υλοποίησης του διαγωνισμού χωρίς έσοδα ή οποιοδήποτε οικονομικό όφελος από τα έργα που θα υποβληθούν για το Μουσείο ή για οποιονδήποτε άλλον.
 4. Το Μουσείο Επιστημών και Τεχνολογίας θα εξασφαλίσει τα προσωπικά δεδομένα και τα πνευματικά δικαιώματα των δημιουργών.
 5. Ο διαγωνισμός, δεν εμπλέκεται με  την  προώθηση  εμπορικών  προϊόντων, καθώς  και με τη διάθεση, δωρεάν διανομή, διακίνηση  ή  πώληση  πάσης  φύσεως  υλικού (εντύπου και μη), που κρίνεται ως διαφημιστικό, προσηλυτιστικό,προπαγανδιστικό ή στρεφόμενο κατά συγκεκριμένων ομάδων του πληθυσμού.
 6. Κάθε συμμετέχουσα ομάδα μπορεί να αποτελείται από 3 έως 15 μαθητές/τριες.Ησυμμετοχή των μαθητών /-τριών είναι προαιρετική και απαιτείται η σύμφωνη γνώμητων γονέων και κηδεμόνων για τη συμμετοχή τους. Η σύμφωνη γνώμη των γονέων καικηδεμόνων απαιτείται επίσης και για τη δημοσίευση-δημοσιοποίηση του έργου στηνυλοποίηση του οποίου θα συμμετάσχουν. Οι συμμετέχοντες μαθητές δεν είναι απαραίτητο να ανήκουν στο ίδιο τμήμα ή τάξη. Υπεύθυνος για κάθε ομάδα ορίζεται ένας εκπαιδευτικός του σχολείου οποιασδήποτε ειδικότητας.
 7. Ο Διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί εκτός ωρολογίου προγράμματος.
 8. Η διάρκεια του διαγωνισμού καθορίζεται από την ημέρα προκήρυξης του Διαγωνισμού έως τις 31 Μαρτίου 2018.
 9. Για να θεωρείται έγκυρη η υποψηφιότητα θα πρέπει να έχει συμπληρωθεί πλήρως η αίτηση συμμετοχής στο διαγωνισμό.
 10. Οι συμμετοχές χωρίζονται σε δυο ηλικιακές κατηγορίες και 2 θεματικές υποκατηγορίες η κάθε μια:

α) Ομάδες μαθητών Δημοτικού                                                                          β) Ομάδες μαθητών Γυμνάσιου-Λυκείου

α1) Εικονογραφημένο Παραμύθι /ιστορία                                                   β1) Εικονογραφημένο Παραμύθι /ιστορία

α2) θεατρικό                                                                                                                 β2) θεατρικό

Κάθε σχολική μονάδα μπορεί να συμμετάσχει στην αντίστοιχη κατηγορία του διαγωνισμού με όσες ομάδες το επιθυμεί. Κάθε ομάδα μπορεί να συμμετάσχει με ένα μόνο έργο.

11.Τα έργα θα υλοποιηθούν ως εξής:

α1)+β1) Εικονογραφημένο Παραμύθι /ιστορία, σε powerpoint, Α4 οριζόντιο. Το κείμενο πρέπει να είναι έως 1000 λέξεις και να περιλαμβάνει έως 20 εικόνες. Οι εικόνες μπορούν να σχεδιαστούν στο χέρι και να σκαναριστούν ή στον υπολογιστή με σχετικό

πρόγραμμα ζωγραφικής. Έγχρωμη εκτύπωση του έργου σε Α4, συραμμένη.

α2)+β2) Θεατρικό, Αρχείο θεατρικού έως 1000 λέξεις και Αρχείο Οδηγιών σε word Α4 κάθετο. Το αρχείο οδηγιών πρέπει να περιγράφει τους ρόλους, το σκηνικό, βοηθητικό υλικό κ.ά χρήσιμες οδηγίες για το θεατρικό. Εκτύπωση του έργου και των οδηγιών σε Α4, συραμμένη. Βίντεο διάρκειας έως 15 ‘ στο οποίο η ομάδα θα παίζει το θεατρικό.

12.Ο/Η/Οι υπεύθυνος/-η/-οι εκπαιδευτικός/-οί θα συστήσει/-ουν την ομάδα με την οποία θα συνεργαστεί/-ούν στο πλαίσιο του Διαγωνισμού. Η ομάδα με τον/την/τους υπεύθυνο/-η/-ους εκπαιδευτικό/ούς πρέπει να ακολουθήσουν τις παρακάτω 3 φάσεις για την υλοποίηση του έργου:

Φάση Α

Προβληματισμός

 • · Επιλογή της υποκατηγορίας στην οποία θα δουλέψουν,
 • · Αναζήτηση πληροφοριών,
 • · Καταγραφή εμπειριών,
 • · Καταιγισμός ιδεών.
Περίπου 3 εβδομάδες
Φάση Β

Κατανόηση

 • · Παρακολούθηση ομιλιών από ειδικούς σχετικά με το θέμα του Διαγωνισμού, συμμετοχή σε σχετικά εκπαιδευτικά

προγράμματα μουσείων, εκπαιδευτικά παιχνίδια,

συζήτηση, κατανόησης του θέματος,

 • · Επεξεργασία προσχεδίου του έργου που θα υποβληθεί.
Περίπου 3 εβδομάδες
Φάση Γ

Δημιουργική Δρασηριότητα

 • · Οργάνωση του τρόπου δουλειάς της ομάδας,
 • · Σχεδιασμός του τελικού έργου,
 • · Συνεργασία για το τελικό έργο,
 • · Υλοποίηση,
 • · Υποβολή της τελικής πρότασης.
Περίπου 6 εβδομάδες
  Συνολικός χρόνος υλοποίησης Περίπου 3 μήνες

 

13.Η αποστολή των έργων πρέπει θα γίνει και με τους δύο παρακάτω τρόπους:

 •  με το ταχυδρομείο, στη διεύθυνση Μουσείο Επιστημών και Τεχνολογίας, Πανεπιστήμιο Πατρών, Πανεπιστημιούπολη Ρίου, 26500 Πάτρα,

με σφραγίδα ταχυδρομείου το αργότερο μέχρι τις 31 Μαρτίου 2018:

ü      αίτηση συμμετοχής συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη από τον/την εκπαιδευτικό και το/τη Διευθυντή/ντρια μαζί με για

ü      α1)+β1) Εγχρωμη εκτύπωση του έργου που υποβάλλεται σε Α4, συραμμένη, και για

ü        α2)+β2) Συραμμένη εκτύπωση του έργου και των οδηγιών σε Α4 και DVD με Βίντεο διάρκειας έως 15 ‘ στο οποίο η ομάδα θα παίζει το

θεατρικό

 •  Ηλεκτρονικά, με we transfer το αργότερο μέχρι τις 31 Μαρτίου 2018 στα email:

 

stmcreatekids@gmail.com για την Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση, stmcreateteens@gmail.com για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση.

ü      Αντίγραφο αίτησης συμμετοχής συμπληρωμένης και υπογεγραμμένης από τον/την εκπαιδευτικό και το/τη Διευθυντή/ντρια μαζί με για

ü      α1)+β1) Αρχείο powerpoint με το κείμενο και τις εικόνες.

ü      α2)+β2) Αρχείο θεατρικού έως 1000 λέξεις και Αρχείο Οδηγιών σε word Α4 κάθετο και Βίντεο διάρκειας έως 15 ‘ στο οποίο η ομάδα θα παίζει το θεατρικό.

14.Οποιαδήποτε αίτηση συμμετοχής πέραν της προβλεπόμενης προθεσμίας θεωρείται αυτοδικαίως άκυρη, όπως επίσης άκυρη θεωρείται οποιαδήποτε συμμετοχή δεν πληροί όλες τις ανωτέρω προϋποθέσεις. Τυχόν διαγραφή της συμμετοχής μιας εκ των διαγωνιζομένων ομάδων θα γίνεται με έγγραφη αιτιολόγηση κατά τη φάση της αποτίμησης.

15.Στην αρχή κάθε έργου θα πρέπει να αναγράφεται ο τίτλος του, ο υπεύθυνος εκπαιδευτικός, το σχολείο, η τάξη ή/και το Τμήμα στο οποίο ανήκουν οι μαθητές του σχολείου, η πόλη/χωριό, ο Νομός.

16.Τα έργα σε καμία περίπτωση δε θα πρέπει να προσβάλουν τα χρηστά ήθη, ούτε να προσβάλουν πνευματικά δικαιώματα τρίτων. Σε τέτοια περίπτωση ο Διοργανωτής επιφυλάσσεται του δικαιώματός του να ακυρώνει και να διαγράφει τη συμμετοχή της διαγωνιζομένης ομάδας. Τυχόν διαγραφή θα γίνεται με έγγραφη αιτιολόγηση κατά τη φάση της αποτίμησης.

17. Οι υποψηφιότητες θα κριθούν από επιτροπή διαφορετική για κάθε υποκατηγορία, η οποία θα αποφασίσει τον νικητή κάθε υποκατηγορίας. Οι Επιτροπές αξιολόγησης του Διαγωνισμού αποτελούνται από:

 Για την Πρωτοβάθμια:

 α1) Εικονογραφημένο Παραμύθι /ιστορία

Πηνελόπη Θεολόγη-Γκούτη, Αρχ. Μηχανικό-Εθνολόγο, Υπεύθυνη ΜΕΤ ΠΠ,

Άρτεμη Παπακωνσταντινοπούλου, Δασκάλα, Υπεύθυνη Αγωγής Υγείας Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Αχαϊας ,

Μπεκιάρη Γιώργο, Δάσκαλο, Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Αχαϊας ,

Ελισάβετ Μόσχοβου, Εκπαιδευτικό Πληροφορικής, Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Αχαϊας,

Παναγιώτα Ρούσου, Εικαστικό, Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Αχαϊας ,

 α2) θεατρικό

Πηνελόπη Θεολόγη-Γκούτη, Αρχ. Μηχανικό-Εθνολόγο, Υπεύθυνη ΜΕΤ ΠΠ,

Άρτεμη Παπακωνσταντινοπούλου, Δασκάλα, Υπεύθυνη Αγωγής Υγείας Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Αχαϊας ,

Μπεκιάρη Γιώργο, Δάσκαλο, Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Αχαϊας ,

Ελισάβετ Μόσχοβου, Εκπαιδευτικό Πληροφορικής, Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Αχαϊας,

Θεοδωρακοπούλου Παρασκευή, Θεατρολόγο, Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Αχαϊας

 Για τη Δευτεροβάθμια:

 β1) Εικονογραφημένο Παραμύθι /ιστορία

Πηνελόπη Θεολόγη-Γκούτη, Αρχ. Μηχανικό-Εθνολόγο, Υπεύθυνη ΜΕΤ ΠΠ,

Ιωάννα Θωμοπούλου, Med, Φιλόλογο ΠΕ02, Υπεύθυνη Αγωγής Υγείας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αχαΐας,

Χρυσάνθη Βανταράκη, Εικαστικό ΠΕ08, Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αχαΐας Αργυρούλα Αλεξανδροπούλου, Δρ, Φιλόλογο ΠΕ02, Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αχαΐας

 

Αγγελική Οικονομοπούλου, Msc, Πληροφορικής ΠΕ19, Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αχαΐας

 

 β2) θεατρικό

Πηνελόπη Θεολόγη-Γκούτη, Αρχ. Μηχανικό-Εθνολόγο, Υπεύθυνη ΜΕΤ ΠΠ,

Ιωάννα Θωμοπούλου, Med, Φιλόλογο ΠΕ02, Υπεύθυνη Αγωγής Υγείας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αχαϊας

Αργυρούλα Αλεξανδροπούλου, Δρ, Φιλόλογο ΠΕ02, Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αχαΐας

Αγγελική Οικονομοπούλου, Msc, Πληροφορικής ΠΕ19, Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αχαΐας

Δούβου Παναγιώτα, Msc, θεατρολόγο ΠΕ32, Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αχαΐας, Υπεύθυνη Θεατρικού εργαστηρίου ΔΗΠΕΘΕ Πάτρας.

κινητα τηλέφωνα παιδιά

18.Η αξιολόγηση των έργων θα γίνει με τρόπο διαφανή και θα στηριχθεί στα παρακάτω κριτήρια:

 • Συνάφεια με το θέμα του Διαγωνισμού,
 • Ποιότητα κειμένου,
 • Πλοκή,
 • Ποιότητα εικονογράφησης,
 • Δημιουργικότητα,
 • Πρωτοτυπία.

19.Η απόφαση της Επιτροπής είναι τελεσίδικη και αμετάκλητη, ενώ κανένας διαγωνιζόμενος δεν έχει δυνατότητα να προσβάλει την απόφαση αυτή.

20. Απαγορεύεται η τροποποίηση ή αίτηση τροποποίησης των όρων του διαγωνισμού με σκοπό την αλλοίωση των αποτελεσμάτων. Σε περίπτωση που ο Διοργανωτής διαπιστώσει ότι η νικήτρια ομάδα αναδείχθηκε έχοντας παραβιάσει κάποιον/ους από τους ανωτέρω όρους έχει δικαίωμα να ακυρώσει τη συμμετοχή επιφυλασσόμενος παντός νομίμου δικαιώματός του.

21.Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης των Επιτροπών θα ανακοινωθούν στις αρχές Μαΐου 2018. Βραβείο θα λάβει οι πρώτος από κάθε κατηγορία, ενώ σε κάθε υποκατηγορία θα δωθούν 3 έπαινοι. Όλες οι συμμετέχουσες ομάδες θα λάβουν βεβαίωση συμμετοχής.

22.Με την κατάθεση κάθε συμμετοχής οι διαγωνιζόμενοι δίνουν την έγκριση στο Διοργανωτή να δημοσιεύσει το έργο και άλλες σχετικές πληροφορίες όπου και με όποιο τρόπο θεωρεί σκόπιμο. Επίσης, παραιτούνται από οποιαδήποτε οικονομική απαίτηση η οποία θα προέκυπτε από χρήση των έργων τους από αυτόν για εκπαιδευτικούς σκοπούς.

23.Η συμμετοχή στο διαγωνισμό συνιστά ανεπιφύλακτη και πλήρη αποδοχή των όρων συμμετοχής στο σύνολό τους.

24.Ο διοργανωτής δηλώνει ότι θα τηρήσει αρχείο με τα ονόματα των συμμετεχόντων στα γραφεία του ΜΕΤ, το οποίο θα είναι απόρρητο.

25.Τα στοιχεία των νικητών θα δημοσιευθούν στη σελίδα του Μουσείου, στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Πατρών, στις ιστοσελίδες των Τμημάτων Αγωγής Υγείας Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αχαΐας και στον τύπο. Τα σχολεία θα ενημερωθούν με ηλεκτρονική επιστολή στη διεύθυνση την οποία έχουν δηλώσει γραπτώς στην αίτηση συμμετοχής και τηλεφωνικώς.

26.Τα βραβεία που θα λάβουν οι νικήτριες ομάδες των 4 υποκατηγοριών (η πρώτη για κάθε υποκατηγορία) θα είναι δώρα που αφορούν την ομάδα συνολικά και σε καμμία περίπτωση ατομικά για τους συμμετέχοντες στην ομάδα. Τα δώρα θα έχουν εκπαιδευτικό χαρακτήρα.

27.Τα δώρα δεν μπορούν να ανταλλαχθούν με χρήματα ή να αντικατασταθούν με οτιδήποτε άλλο.

28.Τα βραβεία και οι έπαινοι θα δωθούν στους νικητές σε ειδική τελετή που θα πραγματοποιηθεί στο Μουσείο Επιστημών και Τεχνολογίας στο πλαίσιο του Εορτασμού της Διεθνούς Ημέρας Μουσείων με τίτλο «Υπερσυνδεδεμένα Μουσεία: νέες προσεγγίσεις, νέο κοινό» και της Ευρωπαϊκής Νύχτας Μουσείων 2018, το Σάββατο 26 Μαΐου 2018, στις 19.30.

29.Την ίδια μέρα θα γίνουν τα εγκαίνια έκθεσης όλων των έργων που έλαβαν μέρος στο διαγωνισμό σε κάθε κατηγορία. Τα έργα θα χρησιμοποιηθούν για εκπαιδευτικούς σκοπούς και σε καμμία περίπτωση δεν θα υπάρξουν έσοδα από τη χρήση του υλικού του διαγωνισμού.

30.Βεβαιώσεις συμμετοχής θα λάβουν ηλεκτρονικά όλοι οι συμμετέχοντας.

31.Το Μουσείο Επιστημών και Τεχνολογίας θα συνεργαστεί με τα Τμήματα Αγωγής Υγείας Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αχαϊας και τα μέλη των κριτικών Επιτροπών για την αποτίμηση του διαγωνισμού, καθώς και την αξιολόγηση και αξιοποίηση των έργων για εκπαιδευτικούς σκοπούς.

 

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση παρακαλώ επικοινωνήστε με την Υπεύθυνη Επικοινωνίας του Διαγωνισμού:

κα Πηνελόπη (Πένυ) Θεολόγη-Γκούτη,

Υπεύθυνη ΜΕΤ

stmuseum @ upatras.gr

2610 969973/2, 2610 996732.

RelatedPost

Website Pin Facebook Twitter Myspace Friendfeed Technorati del.icio.us Digg Google StumbleUpon Premium Responsive

Olia

Η Όλια ειναι PR specialist και εργαζεται ως Project Manager στην Κοινωφελη Επιχείρηση του Δήμου Θεσσαλονίκης, ενω τα τελευταία δωδεκα χρονια "ντύνει" με τη φωνή της ηχητικές παραγωγές σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Είναι μαμά της απίθανης Δάφνης, 9, και του καταπληκτικού Αλέξανδρου, 6, οι οποίοι δίνουν ρυθμό και κατεύθυνση στη ζωή της. Διαβαζει ασταμάτητα, λατρεύει τη ζωγραφική, μετακινείται με ποδήλατο, καπνίζει και αν ηταν πλούσια θα ειχε μεγαλύτερη δισκοθήκη. Τα εξι τελευταία χρόνια, έχει ρίξει άγκυρα στη Θεσσαλονίκη, στη Ναυαρίνου, όπου γεννήθηκε και μεγάλωσε, αναπολώντας συχνά τον κήπο της στη Σαμοθράκη.

Σχολίασε πρώτος