Πρόγραμμα Erasmus+: Άλλη μια χρονιά ρεκόρ το 2017

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε σήμερα την ετήσια έκθεσή της για το πρόγραμμα Erasmus+, η οποία δείχνει ότι η συμμετοχή είναι μεγαλύτερη από ποτέ, ενώ ο αριθμός των έργων που υποστηρίζονται εξακολουθεί να αυξάνεται. Ταυτόχρονα, το Erasmus+ γίνεται ένα πρόγραμμα με ολοένα λιγότερους αποκλεισμούς και με περισσότερο διεθνή χαρακτήρα.

may

Το 2017 η ΕΕ επένδυσε στο πρόγραμμα το ποσό ρεκόρ των 2,6 δισ. ευρώ, το οποίο αντιπροσωπεύει αύξηση κατά 13 % σε σύγκριση με το 2016. Κατ’ αυτόν τον τρόπο, μπόρεσαν να δοθούν στους νέους περισσότερες ευκαιρίες από ποτέ. Τα στοιχεία δείχνουν ότι το Erasmus+ βρίσκεται σταθερά σε καλό δρόμο για την επίτευξη του στόχου του, να παρέχει στήριξη στο 3,7 % των νέων στην ΕΕ από το 2014 έως το 2020. Η έκθεση τονίζει επίσης ότι το πρόγραμμα γίνεται ολοένα και πιο ανοικτό για τα άτομα που προέρχονται από μειονεκτικά περιβάλλοντα, καθώς και για μικρότερες οργανώσεις.

Η στήριξη του προγράμματος είναι πιο ισχυρή από ποτέ. Κατά τη διάρκεια μιας επιτυχημένης εκστρατείας το 2017 για τον εορτασμό των 30 χρόνων του Erasmus, περισσότερα από 750.000 άτομα συμμετείχαν σε 1.900 εκδηλώσεις σε 44 χώρες, αναδεικνύοντας τον ρόλο του Erasmus+ και των προγενέστερων προγραμμάτων ως προς τη δυνατότητα που δίνεται στους νέους να αναπτύσσουν τις ικανότητές τους και να νιώθουν Ευρωπαίοι.

Ο Eπίτροπος Εκπαίδευσης, Πολιτισμού, Νεολαίας και Αθλητισμού, κ. Τίμπορ Νάβρατσιτς, δήλωσε: «Έχοντας γιορτάσει τρεις δεκαετίες λειτουργίας του Erasmus, το 2017 έγινε η χρονιά που το πρόγραμμα, για ακόμη μία φορά, διεύρυνε τους ορίζοντες, προώθησε τις πολιτιστικές ανταλλαγές και δημιούργησε νέες ευκαιρίες στους τομείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης, της νεολαίας και του αθλητισμού. Τα στοιχεία που δημοσιεύτηκαν σήμερα επιβεβαιώνουν τον καίριο ρόλο του Erasmus+ στη δημιουργία μιας ισχυρότερης και ανθεκτικότερης Ευρώπης με λιγότερους αποκλεισμούς. Θέλουμε να συνεχίσουμε με ένα ακόμη μεγαλύτερο και καλύτερο πρόγραμμα στο πλαίσιο του νέου μακροπρόθεσμου προϋπολογισμού της ΕΕ, εξασφαλίζοντας ότι επενδύουμε περισσότερο στους νέους Ευρωπαίους που προέρχονται από ακόμη μεγαλύτερο φάσμα κοινωνικής προέλευσης».

Το 2017 το Erasmus+ παρείχε στήριξη σε περίπου 800.000 άτομα, αριθμός που αποτελεί ρεκόρ, για σπουδές, κατάρτιση ή παροχή εθελοντικής εργασίας στο εξωτερικό, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 10 % σε σύγκριση με το 2016. Επίσης, χρηματοδότησε τη συνεργασία μεταξύ εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, οργανώσεων νεολαίας και επιχειρήσεων. Συνολικά, 84.700 οργανώσεις συμμετείχαν σε 22.400 έργα. Το πρόγραμμα έδωσε τη δυνατότητα σε περισσότερους από 400.000 σπουδαστές, καταρτιζόμενους και προσωπικό της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης να περάσουν ένα χρονικό διάστημα μάθησης, κατάρτισης ή διδασκαλίας στο εξωτερικό κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους 2016-2017, συμπεριλαμβανομένων περίπου 34.000 σπουδαστών και προσωπικού που έλαβαν επιδοτήσεις για να μετακινηθούν μεταξύ χωρών-εταίρων σε ολόκληρο τον κόσμο. Η Γαλλία, η Γερμανία και η Ισπανία ήταν οι τρεις κύριες χώρες αποστολής σπουδαστών, ενώ η Ισπανία, η Γερμανία και το Ηνωμένο Βασίλειο ήταν οι τρεις δημοφιλέστεροι προορισμοί για τους σπουδαστές.

Η ετήσια έκθεση καταδεικνύει για ακόμα μια φορά ότι το Erasmus+ είναι κάτι πολύ περισσότερο από ένα πρόγραμμα για σπουδαστές και ακαδημαϊκό προσωπικό. Ακόμα, το πρόγραμμα συνέχισε να παράγει οφέλη για τους εκπαιδευόμενους και το προσωπικό της επαγγελματικής κατάρτισης (160.000 άτομα), για τους νέους και τους εργαζομένους στον τομέα της νεολαίας (158.000 άτομα), και για το προσωπικό της εκπαίδευσης ενηλίκων (6.400 άτομα). Επιπλέον, τα έργα συνεργασίας ωφέλησαν επίσης τους εκπαιδευτικούς και το προσωπικό των σχολείων (47.000 άτομα), καθώς και τους μαθητές τους (110.000 άτομα). Εκτός από την ετήσια ευρωπαϊκή εβδομάδα αθλητισμού, το πρόγραμμα χρηματοδότησε 162 έργα στον τομέα του αθλητισμού, στα οποία συμμετείχαν 930 οργανώσεις, συμπεριλαμβανομένων δέκα αθλητικών εκδηλώσεων μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα.

erasmus_ new

Το Erasmus+ γίνεται επίσης ολοένα και πιο προσιτό σε όσους αναμένεται να ωφεληθούν περισσότερο, προσφέροντας περισσότερες ευκαιρίες και χορηγώντας πρόσθετη χρηματοδότηση σε συμμετέχοντες από μειονεκτικά κοινωνικοοικονομικά περιβάλλοντα. Το 2017 σχεδόν 21.000 μειονεκτούντες σπουδαστές και προσωπικό έλαβαν μέρος σε δραστηριότητες κινητικότητας στην τριτοβάθμια εκπαίδευση στο πλαίσιο του Erasmus+. Έτσι, ο αριθμός των μειονεκτούντων σπουδαστών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης που έχουν συμμετάσχει από το 2014 ανήλθε σε πάνω από 67.500, συμπεριλαμβανομένων σχεδόν 2.000 συμμετεχόντων με ειδικές ανάγκες.

Επιπλέον, το 2017 το πρόγραμμα εξελίχθηκε με σκοπό την ενσωμάτωση των στρατηγικών προτεραιοτήτων της ΕΕ για τις ψηφιακές δεξιότητες σε όλους τους τομείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της νεολαίας, μεταξύ άλλων μέσω καινοτόμων προγραμμάτων σπουδών και μεθόδων διδασκαλίας. Για παράδειγμα, η νέα εφαρμογή για κινητά Erasmus+ έχει τηλεφορτωθεί και εγκατασταθεί πάνω από 55.000 φορές από το λανσάρισμά της στα μέσα του 2017· και πάνω από 380.000 άτομα έχουν επωφεληθεί από την εκμάθηση γλωσσών μέσω του διαδικτύου από το 2014, μεταξύ των οποίων σχεδόν 5.500 νεοαφιχθέντες πρόσφυγες.

Ιστορικό

Το Erasmus+ και τα προγενέστερα προγράμματα είναι από τα πιο επιτυχημένα προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Από το 1987 προσφέρουν, ιδίως στους νέους, ευκαιρίες να αποκτήσουν νέες εμπειρίες πηγαίνοντας στο εξωτερικό. Το τρέχον πρόγραμμα Erasmus+, που εφαρμόζεται από το 2014 έως το 2020, έχει προϋπολογισμό ύψους 14,7 δισ. ευρώ και θα προσφέρει ευκαιρίες στο 3,7 % των νέων της ΕΕ να σπουδάσουν, να καταρτιστούν, να αποκτήσουν επαγγελματική εμπειρία και να προσφέρουν εθελοντική εργασία στο εξωτερικό. Το γεωγραφικό πεδίο εφαρμογής του προγράμματος διευρύνθηκε από τις 11 χώρες που κάλυπτε το 1987 σε 33 σήμερα (τα 28 κράτη μέλη της ΕΕ, καθώς και η Τουρκία, η πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας, η Νορβηγία, η Ισλανδία και το Λιχτενστάιν). Το πρόγραμμα είναι επίσης ανοικτό σε χώρες-εταίρους απ’ όλο τον κόσμο.

Τον Νοέμβριο του 2017 οι ηγέτες της ΕΕ συμφώνησαν να ενισχύσουν την κινητικότητα και τις ανταλλαγές, μεταξύ άλλων με ένα ουσιαστικά ενισχυμένο, με λιγότερους αποκλεισμούς και πιο διευρυμένο πρόγραμμα Erasmus+ για όλες τις κατηγορίες των εκπαιδευομένων.

Τον Μάιο του 2018 η Επιτροπή παρουσίασε την πρότασή της για ένα νέο και φιλόδοξο πρόγραμμα Erasmus, με σκοπό τον διπλασιασμό του σχετικού προϋπολογισμού ώστε να ανέλθει στα 30 δισ. ευρώ στο πλαίσιο του επόμενου μακροπρόθεσμου προϋπολογισμού της ΕΕ για την περίοδο 2021-2027. Ο στόχος είναι να τριπλασιαστεί ο αριθμός των συμμετεχόντων στα 12 εκατομμύρια άτομα, να επιτραπεί η συμμετοχή και η πρόσβαση ακόμη περισσότερων ατόμων που προέρχονται από διαφορετικά περιβάλλοντα, καθώς και να αποκτήσει το πρόγραμμα περισσότερο διεθνή χαρακτήρα.

Επιπλέον, το πρόγραμμα θα προωθήσει τις εργασίες για τη δημιουργία ενός Ευρωπαϊκού Χώρου Εκπαίδευσης έως το 2025, κάτι που αποτελεί πολιτική προτεραιότητα για την ΕΕ, ούτως ώστε να εξασφαλίζεται ότι η μάθηση, οι σπουδές και η έρευνα δεν θα παρεμποδίζονται από σύνορα.

Για περισσότερες πληροφορίες

Ερωτήσεις και απαντήσεις

Πρόγραμμα Erasmus+: Ετήσια έκθεση 2017, γενικά ενημερωτικά δελτία και ενημερωτικά δελτία ανά χώρα

RelatedPost

Website Pin Facebook Twitter Myspace Friendfeed Technorati del.icio.us Digg Google StumbleUpon Premium Responsive

Olia

Η Όλια ειναι PR specialist και εργαζεται ως Project Manager στην Κοινωφελη Επιχείρηση του Δήμου Θεσσαλονίκης, ενω τα τελευταία δωδεκα χρονια "ντύνει" με τη φωνή της ηχητικές παραγωγές σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Είναι μαμά της απίθανης Δάφνης, 9, και του καταπληκτικού Αλέξανδρου, 6, οι οποίοι δίνουν ρυθμό και κατεύθυνση στη ζωή της. Διαβαζει ασταμάτητα, λατρεύει τη ζωγραφική, μετακινείται με ποδήλατο, καπνίζει και αν ηταν πλούσια θα ειχε μεγαλύτερη δισκοθήκη. Τα εξι τελευταία χρόνια, έχει ρίξει άγκυρα στη Θεσσαλονίκη, στη Ναυαρίνου, όπου γεννήθηκε και μεγάλωσε, αναπολώντας συχνά τον κήπο της στη Σαμοθράκη.

Σχολίασε πρώτος