Η Επιτροπή χαιρετίζει την τελική συμφωνία για την ποιότητα του νερού και την πρόσβαση σε πόσιμο νερό.

Η Επιτροπή χαιρετίζει την έκδοση της αναθεωρημένης οδηγίας για το πόσιμο νερό από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στη σύνοδο ολομέλειας χθες το απόγευμα. Η νέα οδηγία εγγυάται ασφαλέστερη πρόσβαση στο νερό για όλους τους Ευρωπαίους. Ταυτόχρονα, θα διασφαλίσει τα υψηλότερα πρότυπα στον κόσμο για το πόσιμο νερό, σύμφωνα με τη φιλοδοξία μηδενικής ρύπανσης για ένα περιβάλλον απαλλαγμένο από τοξικές ουσίες που εξαγγέλθηκε στην Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία. Η συμφωνία βασίζεται στην πρόταση που παρουσίασε η Επιτροπή τον Φεβρουάριο του 2018, ως άμεση συνέχεια στην πρώτη μέχρι σήμερα επιτυχημένη ευρωπαϊκή πρωτοβουλία πολιτών «Right2Water» (δικαίωμα στο νερό).

Ο Επίτροπος Περιβάλλοντος, Ωκεανών και Αλιείας, κ. Βιργκίνιους Σινκέβιτσους, δήλωσε: «Η πρόσβαση σε ασφαλέστερο πόσιμο νερό και αποχέτευση αποτελεί θεμελιώδες ανθρώπινο δικαίωμα. Η τρέχουσα κρίση στον τομέα της υγείας μάς έκανε να συνειδητοποιήσουμε ακόμη περισσότερο τη ζωτική σημασία της. Η έγκριση της οδηγίας σήμερα από το Κοινοβούλιο στέλνει ένα ισχυρό μήνυμα δέσμευσης για ασφαλέστερο πόσιμο νερό βρύσης για όλους τους Ευρωπαίους».

Το κείμενο που συμφωνήθηκε βασίζεται στις συστάσεις του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας όσον αφορά τα πρότυπα ασφαλείας για το πόσιμο νερό και εκτείνεται πέραν αυτών. Περιλαμβάνει διατάξεις για τον έλεγχο όχι μόνο του πόσιμου νερού της βρύσης, αλλά και των πηγών πόσιμου νερού και των συστημάτων διανομής με στόχο να ελαχιστοποιηθεί ο κίνδυνος των επιβλαβών επιπτώσεων της ρύπανσης στην ανθρώπινη υγεία και στους υδάτινους πόρους μας. Η αναδιατυπωμένη οδηγία αντιμετωπίζει νεοεμφανιζόμενους ρύπους όπως τα μικροπλαστικά, τους ενδοκρινικούς διαταράκτες, καθώς και νέους τύπους χημικών ουσιών.

Η οδηγία θεσπίζει την υποχρέωση των κρατών μελών να βελτιώνουν ή να διατηρούν την πρόσβαση σε ασφαλές πόσιμο νερό για όλους, με έμφαση στις ευάλωτες και περιθωριοποιημένες ομάδες. Προβλέπει επίσης καλύτερη πρόσβαση των πολιτών σε πληροφορίες σχετικά με τους φορείς ύδρευσης, για παράδειγμα όσον αφορά την ποιότητα και την παροχή πόσιμου νερού στον τόπο που ζουν. Η οδηγία θα βελτιώσει την εμπιστοσύνη των καταναλωτών στο πόσιμο νερό από τη βρύση, μειώνοντας τα απόβλητα από τη χρήση εμφιαλωμένου νερού σε πλαστικά μπουκάλια.

Επιπλέον, η νέα νομοθεσία σκοπεύει να συμπεριλάβει λεπτομερείς απαιτήσεις υγιεινής για τα υλικά που έρχονται σε επαφή με το πόσιμο νερό και αναθέτει στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Χημικών Προϊόντων (ECHA) μια σημαντική αρμοδιότητα: να διασφαλίζει ότι μόνο ασφαλείς ουσίες μπορούν να χρησιμοποιούνται σε προϊόντα –όπως σωλήνες και βρύσες– που έρχονται σε επαφή με το νερό.

Επόμενα βήματα

Μετά τη σημερινή έγκριση από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, εκδίδεται πλέον η αναθεωρημένη οδηγία για το πόσιμο νερό. Μόλις η πράξη υπογραφεί από κοινού από τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και τον Πρόεδρο του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και θα τεθεί σε ισχύ 20 ημέρες αργότερα. Μετά την ημερομηνία έναρξης ισχύος της οδηγίας, τα κράτη μέλη έχουν προθεσμία δύο ετών για να συμμορφωθούν με την αναθεωρημένη οδηγία για το πόσιμο νερό.

Ιστορικό

Οι περισσότεροι άνθρωποι που ζουν στην ΕΕ έχουν ήδη πολύ καλή πρόσβαση σε υψηλής ποιότητας πόσιμο νερό, εν μέρει χάρη σε ενωσιακή νομοθεσία για την ποιότητα του πόσιμου νερού, η οποία μετράει ήδη πάνω από 30 χρόνια ισχύος. Το 2018 η Επιτροπή πρότεινε την αναθεώρηση της οδηγίας για το πόσιμο νερό (98/83/ΕΚ) σε συνέχεια της ευρωπαϊκής πρωτοβουλίας πολιτών «Right2Water». Η πρόταση ακολουθεί την αξιολόγηση REFIT της οδηγίας για το πόσιμο νερό, συνοδεύεται από εκτίμηση επιπτώσεων και συνάδει με τις συστάσεις του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας.

RelatedPost

Website Pin Facebook Twitter Myspace Friendfeed Technorati del.icio.us Digg Google StumbleUpon Premium Responsive

Olia

Η Όλια ειναι PR specialist και εργαζεται ως Project Manager στην Κοινωφελη Επιχείρηση του Δήμου Θεσσαλονίκης, ενω τα τελευταία δωδεκα χρονια "ντύνει" με τη φωνή της ηχητικές παραγωγές σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Είναι μαμά της απίθανης Δάφνης, 9, και του καταπληκτικού Αλέξανδρου, 6, οι οποίοι δίνουν ρυθμό και κατεύθυνση στη ζωή της. Διαβαζει ασταμάτητα, λατρεύει τη ζωγραφική, μετακινείται με ποδήλατο, καπνίζει και αν ηταν πλούσια θα ειχε μεγαλύτερη δισκοθήκη. Τα εξι τελευταία χρόνια, έχει ρίξει άγκυρα στη Θεσσαλονίκη, στη Ναυαρίνου, όπου γεννήθηκε και μεγάλωσε, αναπολώντας συχνά τον κήπο της στη Σαμοθράκη.

Σχολίασε πρώτος