Παγκόσμια Ημέρα Εκπαιδευτικών: Η Επιτροπή εγκαινιάζει εργαλείο για τη στήριξη των εκπαιδευτικών στη χρήση ψηφιακών τεχνολογιών.

Με αφορμή τον εορτασμό της Παγκόσμιας Ημέρας Εκπαιδευτικών, η Επιτροπή εγκαινιάζει ένα νέο διαδικτυακό εργαλείο που δίνει τη δυνατότητα στους εκπαιδευτικούς να ανταλλάξουν απόψεις σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιούν τις ψηφιακές τεχνολογίες στις διδακτικές τους δραστηριότητες. Με βάση σειρά ερωτήσεων, το εργαλείο με την ονομασία «SELFIEforTEACHERS» μπορεί να τους βοηθήσει να αξιολογήσουν τις ψηφιακές ικανότητές τους και να εντοπίσουν πού χρειάζονται περαιτέρω κατάρτιση και υποστήριξη. Η Επίτροπος Καινοτομίας, Έρευνας, Πολιτισμού, Εκπαίδευσης και Νεολαίας, κα Μαρίγια Γκαμπριέλ, και η υπουργός Παιδείας, Επιστημών και Αθλητισμού της Σλοβενίας, κα Σιμόνα Κούστετς, εγκαινιάζουν επίσημα σήμερα το εργαλείο στη Λιουμπλιάνα.

Η Επίτροπος κα Γκαμπριέλ δήλωσε σχετικά: «Οι εκπαιδευτικοί επιτελούν εξαιρετικό έργο και θέλω να τους ευχαριστήσω κατά την Παγκόσμια Ημέρα Εκπαιδευτικών. Οι ψηφιακές τεχνολογίες μπορούν να οδηγήσουν σε νέες μεθόδους μάθησης και διδασκαλίας και μπορούν ακόμη και να αποδειχθούν πιο συμπεριληπτικές και καταλληλότερες για την κατάρτιση της «ψηφιακής γενιάς». Το εργαλείο που εγκαινιάζουμε σήμερα επιτρέπει στους Ευρωπαίους εκπαιδευτικούς να αποτυπώνουν σε μια εικόνα, μια “σέλφι”, το επίπεδο στο οποίο βρίσκονται όσον αφορά τη χρήση της τεχνολογίας, καθώς και να λαμβάνουν συμβουλές για την αναβάθμιση των δεξιοτήτων τους. Είναι σημαντικό η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να στέκεται στο πλευρό των εκπαιδευτικών κατά τη διά βίου μάθηση και εξέλιξή τους.»

Το εργαλείο είναι διαθέσιμο σήμερα στα αγγλικά, τα γαλλικά, τα γερμανικά και τα σλοβενικά. Κατά τις προσεχείς εβδομάδες, θα είναι διαθέσιμο σε όλες τις επίσημες γλώσσες της ΕΕ.

πηγή φωτό: https://pro.europeana.eu/post/teacher-training-guide

Πώς λειτουργεί το νέο αυτό εργαλείο;

Κάθε εκπαιδευτικός πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης μπορεί να εγγραφεί για να χρησιμοποιήσει το εργαλείο. Στη συνέχεια, αντιδρά σε μια σειρά δηλώσεων σχετικά με τη χρήση της τεχνολογίας από μέρους του, σε έξι διαφορετικούς τομείς:

  • Διδασκαλία και μάθηση
  • Εξεύρεση, χρήση και δημιουργία ψηφιακών πόρων
  • Εξατομίκευση της μάθησης και συμμετοχή των μαθητών στην πρακτική μάθηση
  • Αξιολόγηση και ανατροφοδότηση των μαθητών
  • Επικοινωνία και συνεργασία με μαθητές, οικογένειες και συναδέλφους
  • Ανάπτυξη ψηφιακών δεξιοτήτων των μαθητών

Στη συνέχεια, ο εκπαιδευτικός λαμβάνει αυτοματοποιημένη έκθεση με τα αποτελέσματά του (από «αρχάριος» έως «καινοτόμος») με προτάσεις σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο θα μπορούσε να αναβαθμιστεί. Η χρήση του εργαλείου μπορεί να αποτελέσει ένα καλό πρώτο βήμα για τον εντοπισμό των ισχυρών σημείων και των σημείων όπου απαιτείται περαιτέρω επαγγελματική ανάπτυξη και υποστήριξη. Όλοι οι εκπαιδευτικοί που ολοκληρώνουν την αυτοαξιολόγησή τους μπορούν να λάβουν πιστοποιητικό και ψηφιακό διακριτικό.

Οι εκπαιδευτικοί μπορούν να χρησιμοποιήσουν το εργαλείο είτε μεμονωμένα είτε ως μέρος ομάδας, για παράδειγμα με ομάδα εκπαιδευτικών εντός του σχολείου τους ή με ομάδα εκπαιδευτικών στην περιοχή ή τη χώρα τους. Αυτό μπορεί να βοηθήσει στον σχεδιασμό εντός του σχολείου, ενός δικτύου σχολείων, ενός εκπαιδευτικού ιδρύματος ή μιας τοπικής εκπαιδευτικής αρχής.

Όλες οι απαντήσεις στο SELFIEforTEACHERS είναι ανώνυμες και δεν κοινοποιούνται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα. Τα δεδομένα δεν έχουν σχεδιαστεί για την κατάταξη ή την αξιολόγηση των επιδόσεων των εκπαιδευτικών, αλλά για την παροχή στους εκπαιδευτικούς της δυνατότητας να μάθουν πώς μπορούν να χρησιμοποιούν αποτελεσματικά την τεχνολογία στη δουλειά τους και πώς μπορούν να προωθήσουν τις ψηφιακές δεξιότητες των μαθητών τους.

Μια πιλοτική έκδοση του SELFIEforTEACHERS δοκιμάστηκε με περισσότερους από 4.000 εκπαιδευτικούς σε πέντε χώρες (Εσθονία, Ιρλανδία, Ιταλία, Λιθουανία και Πορτογαλία) την άνοιξη. Τα σχόλια ήταν θετικά και οι εκπαιδευτικοί διαπίστωσαν ότι το εργαλείο είναι ιδιαίτερα σημαντικό και συναφές με τη δουλειά τους. Η Επιτροπή εργάζεται για την ανάπτυξη πόρων και υποστηρικτικού υλικού για τους εκπαιδευτικούς, συμπεριλαμβανομένης της ανταλλαγής πρακτικών από εκπαιδευτικούς που έχουν χρησιμοποιήσει το εργαλείο για την επαγγελματική τους μάθηση.

Ιστορικό

Με χρηματοδότηση από το πρόγραμμα Erasmus+, η Επιτροπή ανέπτυξε το εργαλείο SELFIEforTEACHERS σε συνεργασία με τα υπουργεία Παιδείας και εμπειρογνώμονες από ολόκληρη την Ευρώπη. Το SELFIEforTEACHERS βασίζεται στο ευρωπαϊκό πλαίσιο για τις ψηφιακές ικανότητες των εκπαιδευτικών, το οποίο καθορίζει τις διάφορες ψηφιακές δεξιότητες που χρειάζονται όλο και περισσότερο οι εκπαιδευτικοί. Καθορίζει 22 ικανότητες σε έξι τομείς με έξι επίπεδα επάρκειας: από αρχάριο έως πρωτοπόρο.

Το SELFIEforTEACHERS είναι μία από τις 13 δράσεις του σχεδίου δράσης για την ψηφιακή εκπαίδευση, το οποίο αποσκοπεί στη στήριξη των εκπαιδευτικών συστημάτων στην Ευρώπη για την προσαρμογή στην ψηφιακή αλλαγή. Βασικός στόχος του σχεδίου δράσης είναι η υποστήριξη της αποτελεσματικής χρήσης της τεχνολογίας για τη διδασκαλία και τη μάθηση. Κεντρικό ρόλο για την επίτευξη του εν λόγω στόχου διαδραματίζει η ενδυνάμωση των εκπαιδευτικών ώστε να χρησιμοποιούν την τεχνολογία στο έργο τους.

Το νέο εργαλείο μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε συνδυασμό με το εργαλείο SELFIE για ολόκληρο τον ψηφιακό σχεδιασμό των σχολείων. Το SELFIE, το οποίο χρησιμοποιείται από περισσότερους από 1,7 εκατ. χρήστες σε περισσότερα από 13.000 σχολεία σε 82 χώρες από την έναρξη λειτουργίας του πριν από τρία χρόνια, επικεντρώνεται στο σχολείο στο σύνολό του. Το νέο εργαλείο SELFIEforTEACHERS επιτρέπει την εμβάθυνση στις ψηφιακές δεξιότητες του προσωπικού. Τα αποτελέσματα μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τον εντοπισμό και την ιεράρχηση των τομέων στους οποίους απαιτείται περαιτέρω κατάρτιση και στήριξη.

Περισσότερες πληροφορίες

Ενημερωτικό δελτίο: SELFIEforTEACHERS

Εργαλείο SELFIEforTEACHERS

Εργαλείο SELFIE 

Σχέδιο δράσης για την ψηφιακή εκπαίδευση

Ο Ευρωπαϊκός Χώρος Εκπαίδευσης

Πρόγραμμα Erasmus+

Press Release in English

RelatedPost

Website Pin Facebook Twitter Myspace Friendfeed Technorati del.icio.us Digg Google StumbleUpon Premium Responsive

Olia

Η Όλια ειναι PR specialist και εργαζεται ως Project Manager στην Κοινωφελη Επιχείρηση του Δήμου Θεσσαλονίκης, ενω τα τελευταία δωδεκα χρονια "ντύνει" με τη φωνή της ηχητικές παραγωγές σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Είναι μαμά της απίθανης Δάφνης, 9, και του καταπληκτικού Αλέξανδρου, 6, οι οποίοι δίνουν ρυθμό και κατεύθυνση στη ζωή της. Διαβαζει ασταμάτητα, λατρεύει τη ζωγραφική, μετακινείται με ποδήλατο, καπνίζει και αν ηταν πλούσια θα ειχε μεγαλύτερη δισκοθήκη. Τα εξι τελευταία χρόνια, έχει ρίξει άγκυρα στη Θεσσαλονίκη, στη Ναυαρίνου, όπου γεννήθηκε και μεγάλωσε, αναπολώντας συχνά τον κήπο της στη Σαμοθράκη.

Σχολίασε πρώτος