άρθρο 22

Διαζύγιο στο Συμβολαιογράφο

Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως  (ΦΕΚ Α’ 201/22.12.2017)  ο νόμος 4509/2017 που παρέχει τη δυνατότητα λύσης του γάμου μέσω συμβολαιογράφου.  Ειδικότερα, ο νέος νόμος περιλαμβάνει τροποποιήσεις…