ανορθογραφία

Τα πάντα όλα.

Όταν ξεπουλάς, ξεπουλάς. Φεύγουν τσάντες, παπούτσια, ρούχα, ορθογραφία, τα πάντα όλα. Κι επειδή η ανορθογραφία δε γνωρίζει γλωσσικά σύνορα, έχεις τη χαρά να ζήσεις…