αντιπροσωπεία της ευρωπαϊκής επιτροπής στην Ελλάδα

Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης: Ευκαιρίες για Νέους για το 2020

Σήμερα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε την πρόσκληση υποβολής προτάσεων για το 2020 στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης. Ο αναμενόμενος προϋπολογισμός ύψους 117 εκατ. ευρώ θα διατεθεί σε…