αυτή τη φορά ψηφίζω

Διαγωνισμός Φωτογραφίας από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο!

Το Γραφείο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Ελλάδα διοργανώνει διαγωνισμό  φωτογραφίας «αυτή τη φορά ψηφίζω» . Η νικήτρια φωτογραφία θα χρησιμοποιηθεί για τη δημιουργία προωθητικού…