σωστά

Χρόνια πολλά (νέα) μαμά!

Οδηγίες προς ναυτιλλομένους ή καλύτερα προς ασχέτους!   Αυτά λοιπόν κυκλοφορούν σοβαρά, δεν είναι αστεία όπως τα παρουσιάζουμε εδώ. Αν δεν κάνω λάθος ξεκίνησαν…