χωριό

Mom Fatale Quicky

#1 Μόλις ήρθε ένας άγνωστος κύριος και μου έδωσε αβγά για να με ευχαριστήσει που ο άντρας μου του έδωσε τα κλαδεμένα κλωνάρια απ’…