Μαρτίου 16th, 2020

Υγιαίνετε!

Share on FacebookPin on PinterestShare on Google+Share on StumbleUponShare on LinkedInTweet about this on TwitterEmail this to someone

Αρρώστησα αυτές τις μέρες. Το παιδί από τότε που είμαστε μαζί δεν έχει ασθενήσει για περισσότερες από δύο μέρες. Του δίνω πρωτόγαλα, το οποίο…