Μουσική

Μη με ξεχάσεις…

Μη με ξεχάσεις…

Share on FacebookPin on PinterestShare on Google+Share on StumbleUponShare on LinkedInTweet about this on TwitterEmail this to someone

Για το Παρίσι, για τα θύματα, για τα κλάματα, για τα δύσκολα, τα ακατανόητα αυτής της ζωής- για τη μνήμη, την ιστορία, την αλήθεια…