Εκπαίδευση

happy school kids

Ελεύθερο Ψηφιακό Εκπαιδευτικό Περιεχόμενο

Share on FacebookPin on PinterestShare on Google+Share on StumbleUponShare on LinkedInTweet about this on TwitterEmail this to someone

Υπάρχουν πολλές διαφορετικές ιστοσελίδες με ελεύθερο ψηφιακό εκπαιδευτικό υλικό. Υλικό δηλαδή που επιτρέπεται να χρησιμοποιήσουν για το μάθημά τους και άλλοι εκπαιδευτικοί. Το ΥΠΕΠΘ…