αστυνομικό μυθιστόρημα

Arab Jazz, Karim Miske’

Αν η νύχτα είχε καρδιά, τέτοια ώρα θα χτυπούσε… Αγαπώ τον συνδυασμό λέξεων και εννοιών, όταν αυτές παίζουν με τις αισθήσεις. Ένα τέτοιο παιχνίδι…